​info@katzprize.org

 

פרס כץ – קול קורא לשנת ה'תשפ"ב (2022)

 

 

קרן כץ וועדת פרס כץ מפרסמת בזאת קול קורא לקבלת הצעות למועמדים לקבלת פרס כץ, מיסודם של מרדכי דוד כץ ז"ל ועדינה כץ תבדל"א, לשנת ה'תשפ"ב (2022).

 

פרס כץ נוסד בשנת תשל"ה (1975) על-ידי מרכוס ועדינה כץ, לזכר אמו של מרכוס, גב' גולדה כץ ז"ל ליישום ההלכה בחיים המודרניים.

 

כמו האנושות כולה, גם העם היהודי חי בסביבה ובעידן של שינויים מהירים בכל תחומי החיים. כמעט מדי יום, אנו עדים להתחדשות, של פיתוחים טכנולוגיים ופריצות דרך מדעיות שמשפיעים תדיר על כול חיינו בכול התחומים, ובהם: רפואה, מזון, ביטחון, תרבות הפנאי, חיי המשפחה, החברה והמשטר, איכות הסביבה, טכנולוגיות-עילית וחקלאות.

 

חידושים אלה מציבים בפני כל אחד מאתנו כפרטים, אך גם כעם, שאלות ואתגרים שמחייבים בירור תשובות, בזיקה למקורות ההלכה והמחשבה של היהדות. זוהי ליבת ייעודו של פרס כץ – מתן הוקרה למפעלים ולאישים שעוסקים ביישום ההלכה בחיים המודרניים, ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים.

 

הפרס יינתן למוסדות או לאישים אשר בפועלם, בכתיבתם ובמחקריהם תרמו תרומה משמעותית, ליישום ההלכה בחיים המודרנים. ועדת הפרס מבקשת לעודד גם מפעלים ואישים הנמצאים בשלבים ראשונים של דרכם בכלל תחומי המפגש שבין העשייה חדשנית למסורת היצירה היהודית.

 

השנה יוענקו ארבעה פרסים עד לסך 25,000 $ כול אחד,  בטקס שיתקיים בירושלים.

חברי הוועדה לשנת תשפ"ב הם: פרופ' מנחם בן-ששון (יו"ר), הרב שלמה דייכובסקי והרב חיים סבתו

את ההצעות יש להעביר לדוא"ל                                       החל מיום ראשון, ט' בניסן ה'תשפ"ב,  10.4.2022 ועד ליום ראשון,  

כ"ח באייר  ה'תשפ"ב – 29.5.2022

 

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל האמור.

בכל פנייה יש להעביר את הפרטים הבאים:

מוסדות – שם המוסד והעומדים בראשו ושנת הקמה.

אישים – שם הפונה.

וכן: פעילות ועשייה, רשימת ממליצים וכל תיעוד נוסף שיש בו להעיד על הפעילות והתרומה בתחומים האמורים.

 

 

info@katzprize.org

 

קרן כץ

 

 

Katz Foundation

Katz Foundation Ⓒ 1975