זוכים 2021 

 

הרב גבריאל גולדמן

הרב יצחק שילת

פרופ׳ שולמית לבנברג

מכון צורבא מרבנן 

 

 

 

קרן כץ

 

 

Katz Foundation

Katz Foundation Ⓒ 1975