הודעה על פרס כץ לשנת 2024 

  

לרגל המצב, השנה אין צורך לפנות לקרן בהצעות.

הודעה על הענקת הפרס תינתן עד ליום העצמאות תשפ״ד. 

 

קרן כץ וועדת פרס כץ מפרסמת בזאת הודעה מיוחדת על הענקת פרס כץ ליישום ההלכה בחיים המודרנים, מייסודם של מרדכי דוד כץ ז״ל ועדינה כץ, לשנת תשפ״ד (2024).

 

פרס כץ נוסד בשנת תשל״ה (1975) על-ידי מרכוס ועדינה כץ, לזכר אמו של מרכוס, גב׳ גולדה כץ ז״ל. הפרס מבקש לעודד את המפגשים של ההלכה והמחשבה היהודית עם המודרנה.

 

האתגרים שהציבה המלחמה העמידו פתרונות שיש להם זיקה למקורות ההלכה והמחשבה של היהדות בכל התחומים, ובהם: רפואה, מזון, ביטחון, תרבות הפנאי, חיי המשפחה, החברה והמשטר, איכות הסביבה, טכנולוגיות-עילית וחקלאות.

הפרס יוענק השנה למפעלים ולאישים שהביאו ליישום ההלכה בחיים המודרנים, ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים, בזיקה לאירועי המלחמה הנוכחית.

 

חברי הוועדה לשנת תשפ״ד הם: פרופ׳ מנחם בן-ששון (יו״ר), הרב שלמה דייכובסקי והרב חיים סבתו.

 

 

 

 

 

קרן כץ

 

 

Katz Foundation

Marcos and Adina Katz

Katz Foundation Ⓒ 1975